Máy Luyện Kín 75L – SX NHẬT –  Năm 2008

Bàn Ép 1400 x 700  – SX NHẬT 

Máy Ép 50 tấn   – SX Đài Loan

Máy Ép 300 tấn  – SX Đài Loan

Máy Ép Đôi 2 Tầng  – Năm SX 2010