CÔNG TY TNHH SX NHỰA CAO SU VĨNH ĐỨC

Lô F2, Đường số 7, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,  Huyện Đức Hòa, Long An

vinh duc plastic rubber co.,ltd

Tax code: 031 0947383
Adrress: Lô F2, Đường số 7, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ,  Huyện Đức Hòa, Long An
Hotline: (+84)8 37682363 – (+84) 909 597 573  
Email: vinhducrubber@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ